X

Kontakt

Máš nějaké dotazy? Podívej se která z našich poboček je pro tebe nejblíž a kontaktuj místní koordinátory stáží, kteří ti rádi se vším pomohou.

Brnostaze-brno@aiesec.cz
CUNI Prahacuni@aiesec.cz
České Budějovicestaze-cb@aiesec.cz
ČZU Prahastaze-czu@aiesec.cz
Hradec Královéstaze-hk@aiesec.cz
Karviná/Opavastaze-slu@aiesec.cz
Liberecstaze-liberec@aiesec.cz
Olomoucstaze-olomouc@aiesec.cz
Ostravastaze-ostrava@aiesec.cz
Plzeňstaze-plzen@aiesec.cz
Prahastaze-praha@aiesec.cz
Zlínstaze-zlin@aiesec.cz

Všeobecné podmínky

Základní podmínky programu Global Talent:

 1. Většina programů má minimální délku trvání od 3 měsíců do jednoho a půl roku.
 2. Placená pracovní stáž s odpovídají mzdou pro danou zemi a flexibilní pracovní rozvrh (do 40 hodin týdně).
 3. Registrace do databáze stáží je zdarma a účastník si může hledat v databázi podle svých preferencí. Po potvrzení stáže a přijetí na stáž následuje platba 8990 CZK.
 4. Kulturní příprava pro život v zahraničí.
 5. Užitečné vzdělání pro vedení lidí, komunikaci a prezentování.
 6. Seminář se zaměřením na osobní rozvoj.
 7. Po registraci do otevřené databáze je možnost podávat přihlášky 6 měsíců. Vyhledávání vždy závisí na vašich preferencích a aktivitě. Trvá ve většině případů 2 měsíce.
 8. Účastník si hradí víza, cestovní náklady do/ze země stáže a případné náklady spojené s cestováním v dané zemi.

Základní požadavky pro účastníky Global Talent:

 1. Věk od 18 do 30 let
 2. Ve většině případů stáží v oborech Marketing a IT je potřeba minimálně bakalářský titul. V oboru Teaching to vyžadováno není.
 3. Absolvování přípravného a rozvojového semináře organizovaného AIESEC.
 4. Anglický jazyk – minimálně B1, preferováno B2-C1 (záleží na konkrétní stáži).
 5. Platný cestovní pas.

Základními podmínkami programu Global Volunteer jsou:

 1. Většina programů má délku trvání 6 – 12 týdnů.
 2. Pracovní rozvrh – alespoň 25 hodin týdně.
 3. Registrace do databáze stáží je zdarma a účastník si může hledat v databázi podle svých preferencí. Po potvrzení stáže a přijetí na stáž (na dobrovoľnícky projekt) následuje platba 4990 CZK.
 4. Kulturní příprava pro život v zahraničí.
 5. Užitečné vzdělání pro vedení lidí, komunikaci a prezentování.
 6. Seminář se zaměřením na osobní rozvoj.
 7. Po registraci do otevřené databáze je možnost podávat přihlášky 6 měsíců. Vyhledávání vždy závisí na vašich preferencích a aktivitě. Trvá ve většině případů 3 – 6 týdnů.
 8. Účastník si hradí víza, cestovní náklady do/ze země stáže a případné náklady spojené s cestováním v dané zemi.
 9. Ubytování a strava je většině případů kryta ze strany AIESEC dle možností jednotlivých projektů.

Základní požadavky pro účastníky Global Volunteer:

 1. Věk od 18 do 30 let.
 2. Absolvování přípravného a rozvojového semináře organizovaného AIESEC.
 3. Anglický jazyk – alespoň B1 (záleží na projektu).
 4. Platný pas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem spolek AIESEC Česká republika, se sídlem Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2, IČ: 613 79 166 (příp. jeho zaměstnanci a členy) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovateli údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy poskytovatel údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní i vnější potřebu správce.
Zpracováním se rozumí též použití fotografií a jejich sdílení na sociálních sítích, pořízených na veletrhu Gaudeamus 2017 v Praze.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.